Čakry - prehľad

Čakra - znamená v Sanskrite disk alebo koleso.

Poznáme 7 hlavných čakier, ktoré nás zásobujú energiou.

Každá čakra má na starosti určitú časť tela, prislúchajúce orgány, zmysly, žľazy, hormóny, elementy, pocity, životné skúsenosti a pod.

Pokiaľ čakry vykonávajú svoju funkciu tak ako majú, človek je zdravý, plný energie, elánu do života, pohody a lásky.

Ak sa naruší tok energie v čakre, má to za následok disharmonizáciu toku energie do tej časti tela, ktorej prislúcha postihnutá čakra. Vtedy začneme pociťovať rôzne ťažkosti, nervozitu, nedostatok energie, strach, bolesť, tlak a mnoho iného.

Čakry,  a teda aj k nim prislúchajúce orgány, môžeme pozitívne ovplyvňovať mantrami, farbami, cvikmi, chodením do prírody, meditáciami, vôňami, kameňmi, farebnými telovými sviečkami a inými technikami.

Prvá čakra - koreňová: Nachádza sa na spodnom konci chrbtice a vyžaruje červenú farbu.

Disharmonická funkcia: extrémizmus, agresivita, závislosti, podľahnutie, strach, nechuť žiť, prílišný materializmus zameraný na peniaze, násilné presadzovanie seba a vlastných prianí, prehnaná potreba pocitu bezpečia, žiarlivosť, život, ktorý sa točí okolo sexuálnych a zmyslových pôžitkov, ovládanie a vykorisťovanie zeme aj ľudí.

Druhá čakra - sakrálna: Nájdeme ju medzi pupkom a spodným koncom chrbtice a svieti jasne oranžovou farbou.

Disharmonická funkcia: príčinou často býva nedostatok lásky a nehy v detstve a puberte  a potlačované sexuálne pocity, odmietanie a popieranie sexuality alebo naopak veľká žiadostivosť, neistota vo vzťahu k druhému pohlaviu, neschopnosť naplniť vzťah v citovej aj sexuálnej rovine, chladné city, obmedzená radosť zo života, túžba ale zároveň neschopnosť spojenia.

Tretia čakra - solar plexus: Skrýva sa tesne za pupkom a žiari ako slnečné gule.

Disharmonická funkcia: všetko chcem ovplyvňovať podľa seba, chcem ovládať svoj vnútorný aj vonkajší svet bez ohľadu na prirodzený tok, málo uznania v detstve a dospievaní - nevyvinula sa skutočná sebaúcta, sebapotvrdenie, teraz si to násilným spôsobom potvrdzujem, enormná aktivita zakrývajúca pocit vlastnej nedostatočnosti, chýba vnútorné uvoľnenie, prirodzenosť, človek je v stálom napätí, výbušnosť, podráždenosť, hnev - prehĺbenie týchto pocitov bez toho aby som ich spracoval, frustrácia, honba za bohatstvom, úspechom, nakupovanie vecí, upratovanie, závisť, obsedantné konanie, všetky druhy závislostí.


Štvrtá čakra - srdcová. Nachádza sa uprostred hrudníka a má krásnu smaragdovú farbu.

Disharmonická funkcia: kritickosť, vlastníckosť, náladovosť, odmietavosť, uzavrenosť, neschopnosť prijímať na materiálnej, emocionálnej a duchovnej úrovni, prehnané požiadavky, osudovosť, neúčasť, depresie, chlad, bezcitnosť,rozdávam sa ale neviem dopriať sebe, nadutý hrudník/nepotrebujem lásku, očakávanie uznania, odplaty za lásku a nehu, závislosť od lásky a dobrosrdečnosti iných, utiahnutosť, smútok, ubitosť, neosobný postoj ku všetkému.

Piata čakra - krčná. Nájdeme ju v blízkosti ohryzku a má jasnú nebesky modrú farbu.

Disharmonická funkcia: ruší porozumenie medzi hlavou a telom, ťažkosti so zachytením a vyjadrením pocitov, nevedomé pocity viny a strachu ti zabraňujú vidieť sa taký aký v skutočnosti si, reč nie je plynulá, je neuhladená, hrubá, vecná, studená, koktanie, pancierovanie sa, stiahnutie hlavy medzi plecia, zneužívanie slov k manipulácii ostatných


Šiesta čakra - tretie oko. Nachádza sa uprostred čela medzi očami. Má farbu indiga a purpuru. Tretie oko má dokonale otvorené dnes len málokto, ale ak má, tak žije úplne v súlade sám so sebou, bez domnienok a pochybností.

Disharmonická funkcia: "zaťažená hlava", príliš intelektu, rozumu, chýba komplexný celkový pohľad, integrácia, odmietanie duchovného poznania, potreba pôsobiť silou myšlienok na ľudí, preto aby sme demonštrovali svoju moc,uspokojili vlastné potreby. Ak je porušené uzemnenie cez prvú čakru, môže sa stať, že síce vidím, nerozoznávam však skutočný význam obrazov a informácii, premiešavajú sa s vlastnými fantáziami, predstavami a tak strácame vzťah k realite. Život bez plánu, vedenia, labilita psychiky, myslenia, časté striedanie zamestnaní, nezamestnanosť, nedisciplinovanosť voči sebe, sklon začínať niečo nové - partneri, bývanie, práca...

Siedma čakra - korunná. Má sídlo na temene hlavy, žiari purpurovo - fialovou farbou.

Disharmonická funkcia: pocit oddelenosti, strach pred smrťou, frustrácia, útek pred sebou a svetom, dokazovanie si vlastnej zodpovednosti za všetko, strach, nezmyselnosť života