ORGONITY

Rušia negatívne účinky:

  • Geopatogénnych zón
  • Elektrosmogu (počítač / televízia - únava, mobil, vykrývače mobilných sietí, zdroje a rozvodné stožiare s vysokým napätím)
  • Miest kde sa pretínajú línie Hartmanovej mriežky (magnetická mriežka okolo celej Zeme

Vyžarujú:

  • Vysoké vibrácie, ktoré dokážu meniť atmosféru, pôsobiť na emocionálnu, mentálnu a energetickú rovinu. Aktivujú a rozhýbavajú energie v tele (meridiány, čakry), čistia bloky a tým pádom majú aj liečivé účinky. Citlivejší a vnímavejší ľudia potrebujú pôsobenie orgonitov na svoj organizmus dokonca až obmedzovať pre ich citeľný detoxikačný účinok
  • Ionizujú vzduch

Použitie:

  • V záhradách – rastliny rýchlejšie rastú a sú odolnejšie voči škodcom a chorobám
  • Energizovanie vody – zlepšenie energetickej a informačnej kvality vody (ktorá si priniesla informácie z toxínov, ktoré obsahovala a z umelo vyrobeného potrubia, ktorým prechádzala) podobne ako homeopatikum
  • V chladničke – elektromagnetické vyžarovanie transformátora vysokého napätia chladničky znižuje kvalitu potravín na energo-informačnej úrovni
  • Pri posteli na zlepšenie spánku
  • Pri vylaďovaní obytných a pracovných priestorov – feng-shui / vastu