MANDALY

Slnečné mandaly Mandaly - magnetky Kvet života - nálepkyMandaly - nálepky MandalanaYandaly


Pojem mandala pochádza zo sanskritu, dávneho indického jazyka a znamená kruh, spoločenstvo alebo spojenie. Je odvodené zo slova “manda”, čo znamená “podstata” a z prípony “la” – ” uchopiť”.

Preto pojem mandala môže byť chápaná ako “zachytenie podstaty”. Základy mandaly je kruh so stredom. Takúto štruktúru môžeme nájsť v prírode, biológii, chémii, fyzike či astronómii.

Napríklad vesmír, ktorý sa skladá z mnohých galaxii a planét je ako ľudské telo, zložené z buniek a atómov, ktoré tiež majú kruhovú podobu.

Mandaly sú harmonizujúce obrázky, s pomocou ktorých sa dajú vyjadriť najhlbšie pocity človeka, dá sa nimi liečiť, sú cestou k harmónii.

Mandala ktorá Vás osloví a skutočne sa Vám páči, to znamená, že Vám môže pomôcť v určitej oblasti.

Pokojne sa usaďte, položte pred seba obrázok manadly, vyprázdnite si hlavu od myšlienok. Uvoľnite sa a pozorujte mandalu. Pomaly preskúmajte jej okraje, až sa dostanete k stredu, alebo naopak. Vnímajte mandalu ako celok, neskôr po častiach. Zavrite si oči a pokúste sa predstaviť si detaily mandaly vo svojej mysli. Úplne ideálne bude, ak si svoju mandalu budete môcť vybaviť celú. Všetky jej farby a tvary. Meditujte nad mandalou..

Aj samotné vytváranie mandaly je meditáciou. Kreslenie mandaly slúži na zjednotenie ducha a tela, objavenie vlastnej kreativity, ľahšie spracovanie stresu – upokojenie.

Symbolika: mandaly sa používajú nie len na výzdobu, ale predovšetkým slúžia k meditácii a liečeniu.

Yandala

Yandala je druh unikátnej mandaly, ktorá zvnútra žiari. Každá z yandal vyjadruje určitú symboliku a je tiež sprevádzaná pozitívnymi afirmáciami. Na kartičkách Yandala Mini sú magické mandaly vyobrazené v zmenšenej podobe, aby vás mohli sprevádzať na cestách v každodennom svete.
Tvorbou yandal sa od svojich jedenástich rokov zaoberá nemecká umelkyňa Yvonne Lamberta, ktorá spočiatku maľovala obrazy len pre svoje potešenie. Sama z nich však cítila vyžarovať zvláštnu silu a energiu, ktorá prestupovala až do jej vnútra.