AROMATERAPIA / Bewit EO

Esenciálne oleje BEWIT

SPOJENIE TISÍCROČNEJ TRADÍCIE A MODERNEJ VEDY

masáž - esenciálne oleje BEWITEsenciálne oleje majú svoje miesto v starostlivosti o zdravie a krásu od nepamäti. Zmienky o nich nájdeme v hieroglyfoch na múroch egyptských chrámov, v čínskych a indických lekárskych knihách, písali o nich Aztékovia. V Biblii sú zmienky o nich na viac než dvesto miestach. V dobe, keď boli vonné oleje vyvažované zlatom, dostal Ježiš ako dar od troch mudrcov zlato, kadidlo a myrhu.

Dnes bežne používame mnoho kozmetických a čistiacich prostriedkov, ktoré sú vyrábané celkom synteticky. Čím ďalej, tým viac si uvedomujeme ich negatívne dôsledky na naše zdravie a na životné prostredie. A o to viac hľadáme spôsoby, ako sa vrátiť späť k maximálnej prirodzenosti. Esenciálne oleje sú preto jednoznačne dobrou voľbou. Môžu premeniť vás samých ako aj váš pohľad na starostlivosť o seba, svojich blízkych i o svoju domácnosť.


Sila a účinky esenciálnych olejov boli mnohokrát skúmané na popredných univerzitách a overené praxou.


Francúzsky lekár Jean Valnet, duchovný otec modernej aromaterapie, pôsobil počas druhej svetovej vojny v čínskom Tonkine. Keď vyčerpal zásoby antibiotík, začal u pacientov s bojovými zraneniami používať esenciálne oleje. Potvrdilo sa mu, že vykazovali silný účinok v boji s infekciou.

Vedci z Brigham Young University preukázali, že santalový olej je schopný inhibovať veľa typov rakovinových buniek.

Univerzitní vedci v Japonsku zistili, že rozprašovanie určitých vôní v prostredí kancelárií výrazne zvýšilo mentálnu presnosť a koncentráciu. Rozprašovaný citrón znížil počet chýb o 54%, jazmín o 33% a levanduľa o 20%. Keď boli vône rozprašované počas skúšky, výsledky sa zlepšili až o 50%. V štúdii vypracovanej na Mie Univerzity v roku 1995 sa dokumentuje zistenie, že citrusové vône povzbudzujú imunitu, navodzujú relaxáciu a zoslabujú depresiu.


Ak však chceme získať maximálny účinok z esenciálnych olejov, je potrebné sa dôsledne venovať ich kvalite. Umelo vyrobené oleje sú z terapeutického hľadiska bezcenné a môžu dokonca aj škodiť, napriek tomu, že ich vôňa môže niekomu pripadať príjemná. Mnoho čistých esenciálnych olejov obsahuje totiž zložité molekuly a izoméry, ktoré jednoducho nie je možné v laboratórii vyrobiť.

 

Spoločnosť BEWIT vždy presadzuje a usiluje sa o maximálnu ohľaduplnosť k prírodnému prostrediu, o šetrné a čo najprirodzenejšie pestovanie, zber a spracovanie rastlín bez herbicídov, pesticídov, insekticídov, kontaminantov, chemických rezíduí a bez genetickej modifikácie (GMO).

Certified therapeutic essential oils BEWIT

Pre sledovanie, kontrolu a vyhodnocovanie kvality esenciálnych olejov sme vyvinuli vlastný systém noriem a protokolov CTEO – CERTIFIED THERAPEUTIC ESSENTIAL OILS. Naším cieľom je neustále ponúkať svojim zákazníkom esenciálne oleje v tej najlepšej a najprospešnejšej kvalite.


Odborníci BEWIT cestujú po celom svete a navštevujú celosvetovú sieť preverených co-op partnerov s cieľom kontrolovať a overovať, či pestovanie a výrobné postupy zodpovedajú náročným kvalitatívnym požiadavkám a normám spoločnosti. Rastliny musia rásť v optimálnych podmienkach, byť správne zozbierané a včas spracované.


Používame metódu destilácie esenciálnych olejov, ktoré prebiehajú jemným, šetrným spôsobom a  odrážajú kombináciu tradičných historických poznatkov a moderných technológií. Taktiež sú využívané postupy spracovania pri nízkych teplotách. Cieľom je zachovať maximálne množstvo prírodných bioaktívnych látok.


Čistota a zloženie esenciálnych olejov BEWIT je kontrolovaná s využitím plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie. Pri plynovej chromatografii každá zložka esenciálneho oleja postupne prechádza meracou kolónou a na výstupe je analyzovaná. Tak sa určí, ktoré zložky sú prítomné v testovanej vzorke. Pri hmotnostnej spektrometrii sú vzorky vyparované, ionizované a vážené. Hmotnostná spektrometria rozširuje spektrum prístupu k čistote esenciálnych olejov, odhaľovania nearomatických zložiek ako sú ťažké kovy, alebo iné kontaminujúce látky, ktoré nie je možné odhaliť postupmi plynovej chromatografie. Kombinácia plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie býva označovaná ako GC/MS test (Gaschromatograp­hy/MassSpectro­metry). Výsledky sú porovnané s historickou databázou a je vyhodnotené zloženie. Potom sú vzorky podrobené spektrometrickému a mikrobiálnemu testovaniu na prítomnosť nebezpečných látok, ako sú kvasinky, vírusy, baktérie a plesne.

Na záver prebieha senzorické testovanie – chuťou, pohľadom, dotykom, vôňou a dokonca aj citom – intuíciou. Nepostrádateľnou súčasťou overovania CTEO kvality je osobný prístup, znalosti a skúsenosti expertov esenciálnych olejov BEWIT.


Spoločnosť BEWIT nepoužíva vo svojich výrobkoch a postupoch nanotechnológie. Súhlasíme s vedeckými štúdiami, ktoré nepovažujú ich neškodnosť na zdraví človeka za preukázanú.

 


Spoločnosť BEWIT nikdy netestovala a netestuje svoje výrobky na zvieratách a ani tak nebude robiť nikdy v budúcnosti. 

BEWIT PYRAMIDIZEDSvojím vlastným mnohoročným výskumom spoločnosť nadviazala na tisícročnú tradíciu využívania pyramidálnej energie a vyvinula vlastné postupy a technológie, ktoré súhrnne nazýva a označuje značkou BEWIT PYRAMIDIZED. Využíva tieto poznatky k výraznému zlepšeniu vlastností, kvality, trvanlivosti a účinnosti svojich produktov. To všetko s cieľom zaistiť svojim zákazníkom najvyššiu kvalitu, bezpečnosť a účinnosť výsledného produktu.

 

Svoje odborné znalosti a rast svojho know-how zaisťuje spoločnosť BEWIT sústavným vzdelávaním sa, vyhodnocovaním a využívaním najmodernejších vedeckých poznatkov a štúdií, budovaním vlastnej vedeckej databázy a knižnice a tiež prostredníctvom svojho Lekárskeho a vedeckého zboru odborníkov a profesionálov.   Na všetky firemné procesy sú trvalo aplikované princípy Kaizen.

 

Tu si môžete objednávať priamo zo stránky BEWIT - bewit.love/?identifikace=5k2d79jltt

V prípade registrácie môžete prejsť na www.mybewit.com/registration/5k2d79jltt